• Dränkbara spillvattenpumpar

SL/SE 9-30 kW

Lämplig för:
  • Spillvatten - Kommersiella byggnader
  • Industriellt spillvatten
  • Översvämningsreglering
  • Spillvattenbehandling
  • Transport av spillvatten

Grundfos dränkbara avloppspumpar SE/SL (9-30 kW) är försedda med antingen S-tube®- eller SuperVortex-pumphjul (SLV). Den fria passagen genom pumpen varierar mellan 75 och 160 mm, beroende på storlek.

Produkten kanske inte säljs i ditt land