• Dränkbara spillvattenpumpar

SE/SL 9-30 kW

Lämplig för:
  • Spillvatten - Kommersiella byggnader
  • Översvämningsreglering
  • Industriellt spillvatten
  • Spillvattenbehandling
  • Transport av spillvatten

Grundfos dränkbara och torruppställda avloppspumpar SE/SL (9-30 kW) är försedda med antingen: S-tube® (SE/SE1/SE2 och SL/SL1/SL2) eller SuperVortex-pumphjul (SLV). Den fria passagen genom pumpen varierar mellan 35 och 125 mm, beroende på storlek och hydraulik.

Max. flöde
306 l/s
Vätsketemperatur
0 .. 40 °C
Max. tryck
78 m