SE/SL 9-30 kW

Grundfos dränkbara och torruppställda avloppspumpar SE/SL (9-30 kW) är försedda med antingen: S-tube® (SE/SE1/SE2 och SL/SL1/SL2) eller SuperVortex-pumphjul (SLV). Den fria passagen genom pumpen varierar mellan 35 och 125 mm, beroende på storlek och hydraulik.

Max. flöde
324 l/s
Vätsketemperatur
0 .. 40 °C
Max. tryck
78 m
p max.
8 bar