• Dränkbara spillvattenpumpar

SL

Lämplig för:
  • Spillvatten - Kommersiella byggnader
  • Översvämningsreglering
  • Industriellt spillvatten
  • Spillvattenbehandling
  • Transport av spillvatten

Grundfos dränkbara avloppspumpar SL (1,1-11 kW) är försedda med antingen S-tube®- (SL1) eller SuperVortex-pumphjul (SLV). Den fria passagen genom pumpen varierar mellan 50 och 100 mm, beroende på storlek.

Max. flöde
83 l/s
Vätsketemperatur
0 .. 40 °C
Max. tryck
46 m