SM 113

Givarmodul SM113 är avsedd som gränssnitt för pumpgivare, med kommunikation överlagrad på nätspänning med IO 113 med kommunikationsmodul.

Produkten kanske inte säljs i ditt land