Sololift2

SOLOLIFT2 är en liten, kompakt automatisk lyftstation med integrerade kraftfulla skärsystem klar för installation. Lyftstationen är lämplig för pumpning av spillvatten med fekalier från privatbostäder.

Max. flöde
3 l/s
Max. tryck
9 m