• Avloppspumpstationer

Sololift2

Lämplig för:
  • Spillvatten - Kommersiella byggnader
  • Spillvatten, en- och tvåfamiljshus
  • Industriellt spillvatten

Grundfos SOLOLIFT2 är små, kompakta, installationsklara automatiska malpumpar med kraftfulla, inbyggda skärsystem. Lämpliga för pumpning av spillvatten från privatbostäder. Enheten är konstruerad enligt EN 12050-3.

Max. flöde
3 l/s
Max. tryck
9 m