• Dränkbara grundvattenpumpar

SQ, modell B motor och B pump

Lämplig för:
  • Vattenförsörjning, en- och tvåfamiljshus
  • Tryckstegring, en- och tvåfamiljshus
  • Grundvattenintag

Grundfos SQ är kompakta, dränkbara pumpar, avsedda för grundvattenförsörjning för privatbostäder, mindre vattenverk samt mindre bevattningssystem.

Produkten kanske inte säljs i ditt land