• Dränkbara grundvattenpumpar

SQE 5

Lämplig för:
  • Vattenförsörjning, en- och tvåfamiljshus
  • Tryckstegring, en- och tvåfamiljshus
  • Grundvattenintag

Dränkbara pumpar med varvtalsreglerad motor

Max. flöde
8 m³/h
Vätsketemperatur
0 .. 35 °C
Max. tryck
100 m