• Dränkbara grundvattenpumpar

SQFlex

Dränkbara djupbrunnspumpar för förnyelsebar energi med inbyggd växelriktare för sol, vind och växelström. Går på både AC- och DC-spänning

Produktinformation vattenpump (MEI)