• In-line enstegspump

TPE serie 2000, TPE3

Enstegs in-line pumpar med MGE-motor

Produktinformation vattenpump (MEI)
Max. flöde
1089 m³/h
Vätsketemperatur
-25 .. 140 °C
Max. tryck
132 m
p max.
16 bar