• Dränkbara spillvattenpumpar

Unilift AP

Lämplig för:
  • Spillvatten - Kommersiella byggnader
  • Spillvatten, en- och tvåfamiljshus

Pumpar för grundvatten, gråvatten och hushållsavlopp

Max. flöde
9 l/s
Vätsketemperatur
0 .. 55 °C
Max. tryck
18 m