• Dränkbara spillvattenpumpar

Unilift AP12

Lämplig för:
  • Spillvatten - Kommersiella byggnader
  • Spillvatten, en- och tvåfamiljshus

Grundfos UNILIFT AP12 är dränkbara pumpar av rostfritt stål, avsedda för pumpning av icke aggressivt vatten och gråvatten, som dräneringsvatten och hushållsgråvatten, med partiklar upp till 12 mm. Pumpen kan användas som bärbar enhet eller för stationär installation i och utanför byggnader.

Max. flöde
9 l/s
Vätsketemperatur
0 .. 55 °C
Max. tryck
18 m