• Dränkbara spillvattenpumpar

Unilift AP35B

Lämplig för:
  • Spillvatten - Kommersiella byggnader
  • Spillvatten, en- och tvåfamiljshus

Grundfos UNILIFT AP35B är dränkbara pumpar av rostfritt stål, avsedda för pumpning av gråvatten (utan toalettavlopp), med partiklar upp till 35 mm. Pumpen är lämplig för installation på autokoppling, som gör den lätt att komma åt för underhåll eller andra åtgärder.

Max. flöde
6 l/s
Vätsketemperatur
0 .. 40 °C
Max. tryck
13 m