• Dränkbara spillvattenpumpar

Unilift AP50

Lämplig för:
  • Spillvatten - Kommersiella byggnader
  • Spillvatten, en- och tvåfamiljshus

Grundfos UNILIFT AP50 är dränkbara pumpar av rostfritt stål, avsedda för pumpning av icke aggressivt vatten och gråvatten, som dräneringsvatten och hushållsgråvatten, med partiklar upp till 50 mm. Pumpen kan användas som bärbar enhet eller för stationär installation i och utanför byggnader.

Max. flöde
9 l/s
Vätsketemperatur
0 .. 55 °C
Max. tryck
13 m