• Dränkbara spillvattenpumpar

Unilift AP50B

Lämplig för:
  • Spillvatten - Kommersiella byggnader
  • Spillvatten, en- och tvåfamiljshus

Grundfos UNILIFT AP50B är dränkbara pumpar av rostfritt stål, avsedda för pumpning av spillvatten, inklusive toalettavlopp (där så är tillåtet), med partiklar upp till 50 mm. Pumpen är lämplig för installation på autokoppling, som gör den lätt att komma åt för underhåll eller andra åtgärder.

Max. flöde
8 l/s
Vätsketemperatur
0 .. 40 °C
Max. tryck
18 m