• Dränkbara spillvattenpumpar

Unilift APG

UNILIFT APG är en effektiv spillvattenpump, utrustad med ett professionellt skärsystem, utformad för att lyfta och transportera hushållsspillvatten från en-och tvåfamiljshus eller mindre bostadsbyggnader. Pumpen kan användas som en fristående produkt eller som en del i en pumpstation.

Max. flöde
4 l/s
Vätsketemperatur
0 .. 70 °C
Max. tryck
26 m