Unilift CC

UNILIFT CC är en enstegs dränkbar pump avsedd för pumpning av rent, icke-aggressivt vatten och gråvatten ned till 3 mm vattennivå. Den har dubbla utlopp, vilket gör att den enkelt kan anpassas till befintliga rör.

Max. flöde
4 l/s
Vätsketemperatur
0 .. 40 °C
Max. tryck
10 m