• Dränkbara spillvattenpumpar

Unilift CC

Lämplig för:
  • Spillvatten - Kommersiella byggnader
  • Spillvatten, en- och tvåfamiljshus
  • Industriellt spillvatten

Grundfos UNILIFT CC är dränkbara enstegspumpar, avsedda för pumpning av rent, icke-aggressivt vatten och lätt smutsat spillvatten (gråvatten). Kan pumpa med till 3 mm vattennivå. Pumparna har utlopp både upptill och på sidan, för enkel anpassning till befintligt rörsystem.

Max. flöde
4 l/s
Vätsketemperatur
0 .. 40 °C
Max. tryck
10 m