• Dränkbara spillvattenpumpar

Unilift CC, Nordamerika

Lämplig för:
  • Spillvatten - Kommersiella byggnader

Grundfos UNILIFT CC är dränkbara enstegspumpar, avsedda för pumpning av rent, icke-aggressivt vatten och lätt smutsat spillvatten (gråvatten). Kan pumpa med till 3 mm vattennivå. Pumparna har utlopp både upptill och på sidan, för enkel anpassning till befintligt rörsystem.

Produkten kanske inte säljs i ditt land