• Dränkbara spillvattenpumpar

Unilift KP

Lämplig för:
  • Spillvatten - Kommersiella byggnader
  • Spillvatten, en- och tvåfamiljshus
  • Industriellt spillvatten

Grundfos UNILIFT KP är dränkbara pumpar av rostfritt stål, avsedda för pumpning av icke aggressivt vatten och gråvatten, som dräneringsvatten och hushållsgråvatten, med partiklar upp till 10 mm. Pumpen kan användas som bärbar enhet eller för stationär installation i och utanför byggnader.

Max. flöde
4 l/s
Vätsketemperatur
0 .. 50 °C
Max. tryck
10 m