Uno och Duo Lifting system

System med en eller två pumpar, lämpliga för uppsamling och pumpning av spillvatten från källare nedanför avloppssystemets nivå (OBS! Inte konstruerade för trafikbelastning)

Produkten kanske inte säljs i ditt land