• Cirkulationspumpar

UP, UPS (B) (N)

Tappvarmvattenpumpar för hushåll

Max. flöde
11 m³/h
Vätsketemperatur
-25 .. 110 °C
Max. tryck
7 m
p max.
10 bar