Daljinska energetika

Sistemi daljinskega ogrevanja transportirajo ogreto ali ohlajeno vodo iz ene ali več večjih toplarn k širokemu krogu uporabnikov skozi zaprto omrežje cevi.