Slepe prirobnice

Slepe prirobnice se uporabljajo za zapiranje odprtine, ko je ena od dveh glav črpalke odstranjena za servis, da se omogoči nemoteno delovanje druge črpalke.