• Obtočne črpalke

ALPHA, North America

Primerno za:
  • Ogrevanje poslovnih stavb
  • Področno ogrevanje
  • Hišna recirkulacija vroče vode
  • Ogrevanje domov
  • Industrijsko Ogrevanje

High-efficiency ECM variable speed circulators designed for circulating liquids in heating systems and for domestic hot-water recirculation.

Izdelek morda ni na voljo v vaši državi