• Kapsulirane črpalke

BM 4"

Primerno za:
  • Razsoljevanje
  • Filtracija
  • Obdelava pitne vode
  • Oskrba s podtalnico

Tlačni modul

Temperatura tekčine
0 .. 40 °C
Maks. pretok
7 m³/h
Maks. tlačna višina
357 m