• Kapsulirane črpalke

BM 6"

Primerno za:
  • Razsoljevanje
  • Filtracija
  • Obdelava pitne vode
  • Oskrba s podtalnico

Tlačni modul

Temperatura tekčine
0 .. 40 °C
Maks. pretok
75 m³/h
Maks. tlačna višina
430 m