• Obtočne črpalke

COMFORT

Primerno za:
  • Hišna recirkulacija vroče vode

Črpalke za toplo vodo v gospodinjstvih

p maks.
10 bar
Temperatura tekčine
0 .. 95 °C
Maks. pretok
0.65 m³/h
Maks. tlačna višina
1 m