Conlift

CONLIFT1 so naprave za zbiranje in za prečrpavanje kondenzata, ki se zbere pod nivojem kanalizacije, oziroma se v kanalizacijo ne steka po naravni poti.

Maksimalni pretok
0.17 l/s
Temperatura tekočine
0 .. 50 °C
Maksimalna tlačna višina
6 m