Conlift

CONLIFT1 je črpalka za odstranjevanje kondenzata, primerna za črpanje kondenzata, ki se zbere pod nivojem kanalizacije, ali ki ne more pritekati v kanalizacijo stavbe ali odtekati po naravnem naklonu navzdol.

Maksimalni pretok
0.17 l/s
Temperatura tekočine
0 .. 50 °C
Maksimalna tlačna višina
6 m