• Linijske večstopenjske črpalke

CR, CRE, CRI, CRIE, CRN, CRNE, CRT, CRTE

Primerno za:
  • Pranje steklenic
  • Polnjenje
  • Rudarstvo
  • Protipožarna zaščita industrijske rešitve
  • Industrijska oskrba z vodo
  • Ponovna uporaba vode
  • Vnos površinske vode

Vertikalna, večstopenjska centrifugalna črpalka s sesalnim in izhodnim priključkom na istem nivoju.

p maks.
40 bar
Temperatura tekčine
-40 .. 150 °C
Maks. pretok
242.4 m³/h
Maks. tlačna višina
481.9 m