Sistemi za dezinfekcijo

Primerno za:
  • Dezinfekcija komercialne vode

Klor, klor dioksid, elektroklorinacija