Sistemi za dezinfekcijo

Klor, klor dioksid, elektroklorinacija