• Membranske črpalke

DMH

Primerno za:
 • Biogoriva
 • Pranje steklenic
 • CIP/SIP
 • Hlajenje
 • Razsoljevanje
 • Rudarstvo
 • Sistemi slikarstva
 • Nadzor temperature
 • Sistemi industrijskih kotlov
 • Industrijsko Ogrevanje
 • Industrijska oskrba z vodo
 • Industrijska obdelava vode
 • Industrijske odpadne vode
 • Ponovna uporaba vode
 • Obdelava pitne vode
 • Čiščenje komunalnih odpadnih voda
 • Uporaba gnojil in kemikalij

Hidraulične/membranske dozirne črpalke z zunanjim motorjem

p maks.
200 bar
Temperatura tekčine
-10 .. 90 °C
Maks. pretok
1 l/h
Maks. tlačna višina
200 bar