DMX

Membranske dozirne črpalke z eksternim motorjem

p maks.
12 bar
Maksimalni pretok
765 l/h
Temperatura tekočine
-10 .. 70 °C
Maksimalna tlačna višina
12 bar