Hydro MPC-E

Sistemi za dvig tlaka sestavljeni iz črpalk s prigrajenimi frekvenčnimi pretvorniki.

p maks.
16 bar
Maksimalni pretok
1465 m³/h
Temperatura tekočine
0 .. 60 °C
Maksimalna tlačna višina
161 m