Hydro Multi-S

Naprava za dvig tlaka vode v stanovanjih, hotelih ipd. Na voljo z 2-3 vzpredno vezanimi črpalkami, intergiranim krmilnikom, tlačnimi stikali ter vsemi potrebnimi armaturami

p maks.
16 bar
Maksimalni pretok
47 m³/h
Temperatura tekočine
0 .. 70 °C
Maksimalna tlačna višina
105 m