• Obtočne črpalke

MAGNA

Primerno za:
  • Klimatske naprave - Poslovne stavbe
  • Ogrevanje poslovnih stavb
  • Commercial hot water recirculation
  • Hišna recirkulacija vroče vode
  • Ogrevanje domov
  • Področno hlajenje
  • Področno ogrevanje
  • Industrijsko Ogrevanje

Obtočne črpalke, elektronsko krmiljenje

p maks.
16 bar
Temperatura tekčine
-10 .. 110 °C
Maks. pretok
81 m³/h
Maks. tlačna višina
19 m