Conex DIA-G in DIS-G

Enota opozarjanja na plin za zaznavanje plina