MTC, Severna Ameroka

Črpalke za črpanje kondenzata in hladil

Informacija o črpalkah (MEI)
p maks.
10 bar
Maksimalni pretok
59 l/min
Temperatura tekočine
-10 .. 90 °C
Maksimalna tlačna višina
20 m