MTS

Črpalke za črpanje kondenzata in hladil

p maks.
100 bar
Maksimalni pretok
289 l/min
Temperatura tekočine
0 .. 80 °C
Maksimalna tlačna višina
101 bar