• Naprave za dvig

Multilift

Primerno za:
  • Odpadne vode - Poslovne stavbe
  • Odpadna voda v gospodinjstvih

Prečrpovalne postaje za zbiranje in prečrpavanje odpadnih voda znotraj stavb

p maks.
10 bar
Temperatura tekčine
0 .. 40 °C
Maks. pretok
55.2 l/s
Maks. tlačna višina
45.87 m