Multilift

MULTILIFT so kompaktne postaje za zbiranje in črpanje odpadne vode znotraj stavb. MULTILIFT so popolnoma avtomatske naprave s krmilnikom.

p maks.
10 bar
Maksimalni pretok
55 l/s
Temperatura tekočine
0 .. 40 °C
Maksimalna tlačna višina
48 m