• Samosesalne tesno spojene enostopenjske

NB, NBE

Primerno za:
 • Klimatske naprave - Poslovne stavbe
 • Ogrevanje poslovnih stavb
 • Commercial hot water recirculation
 • Dvig tlaka vode - Poslovne stavbe
 • Področno hlajenje
 • Področno ogrevanje
 • Obdelava pitne vode
 • Namakanje
 • Hlajenje
 • Razsoljevanje
 • Industrijsko Ogrevanje
 • Strojna obdelava
 • Process liquids transfer
 • Industrial process water treatment
 • Pranje in čiščenje
 • Distribucija vode
 • Čiščenje komunalnih odpadnih voda

End-suction close-coupled pumps according to EN 733

p maks.
16 bar
Temperatura tekčine
-25 .. 120 °C
Maks. pretok
1398 m³/h
Maks. tlačna višina
177 m