• Samosesalne tesno spojene enostopenjske

NB, NBE

Primerno za:
  • Klimatske naprave - Poslovne stavbe
  • Biogoriva
  • Obdelava pitne vode
  • Čiščenje komunalnih odpadnih voda

End-suction close-coupled pumps according to EN 733

p maks.
16 bar
Temperatura tekčine
-25 .. 120 °C
Maks. pretok
1398 m³/h
Maks. tlačna višina
176.6 m