• Samosesalne tesno spojene enostopenjske

PF

Primerno za:
  • Dvig tlaka vode v gospodinjstvih
  • Nabiranje deževnice v domu

Periferne centrifugalne črpalke

p maks.
10 bar
Temperatura tekčine
-10 .. 50 °C
Maks. pretok
2 m³/h
Maks. tlačna višina
52 m