• Potopne črpalke za odpadne vode

Velikost 62 => 50 kW

Primerno za:
  • Odpadne vode - Poslovne stavbe
  • Industrijske odpadne vode
  • Ponovna uporaba vode
  • Nadzor poplav
  • Čiščenje komunalnih odpadnih voda
  • Odpadne vode

Čistilne črpalke

Temperatura tekčine
0 .. 40 °C
Maks. pretok
415 l/s
Maks. tlačna višina
73 m