• Potopne črpalke za odpadne vode

SE

Primerno za:
  • Odpadne vode - Poslovne stavbe
  • Nadzor poplav
  • Čiščenje komunalnih odpadnih voda
  • Odpadne vode

Črpalke za odplake

p maks.
6 bar
Temperatura tekčine
0 .. 40 °C
Maks. pretok
83.3 l/s
Maks. tlačna višina
43.55 m