• Potopne črpalke za odpadne vode

SL

Primerno za:
  • Odpadne vode - Poslovne stavbe
  • Industrijske odpadne vode
  • Ponovna uporaba vode
  • Nadzor poplav
  • Odpadne vode

Črpalke za odplake

Temperatura tekčine
0 .. 40 °C
Maks. pretok
83 l/s
Maks. tlačna višina
46 m