• Potopne črpalke za podtalnico

SQ 5

Primerno za:
  • Vnos domače podzemne vode
  • Dvig tlaka vode v gospodinjstvih
  • Oskrba s podtalnico

Potopne črpalke

Temperatura tekčine
0 .. 35 °C
Maks. pretok
8 m³/h
Maks. tlačna višina
100 m