SQE-NE, model B motor in A črpalka

Primerno za:
  • Oskrba s podtalnico

Zvezno vodene potopne črpalke za okoljske aplikacije

Maks. pretok
3 m³/h
Maks. tlačna višina
92 m