• Potopne črpalke za podtalnico

SQE, Severna Amerika

Primerno za:
  • Vnos domače podzemne vode
  • Dvig tlaka vode v gospodinjstvih
  • Nabiranje deževnice v domu
  • Oskrba s podtalnico

Zvezno vodene potopne črpalke

Temperatura tekčine
0 .. 35 °C
Maks. pretok
9 m³/h
Maks. tlačna višina
60 m