• Linijske enostopenjske črpalke

TPE serije 1000, TPE2

Primerno za:
 • Klimatske naprave - Poslovne stavbe
 • Ogrevanje poslovnih stavb
 • Commercial hot water recirculation
 • Področno hlajenje
 • Področno ogrevanje
 • Biogoriva
 • Hlajenje
 • Razsoljevanje
 • Nadzor temperature
 • Sistemi industrijskih kotlov
 • Industrijsko Ogrevanje
 • Obdelava pitne vode
 • Namakanje
 • Distribucija vode

Enostopenjske linijske črpalke z MGE motorjem

p maks.
25 bar
Temperatura tekčine
-40 .. 140 °C
Maks. pretok
656 m³/h
Maks. tlačna višina
131 m