• Linijske enostopenjske črpalke

TPED Serije 1000, TPE2 D

Primerno za:
 • Klimatske naprave - Poslovne stavbe
 • Ogrevanje poslovnih stavb
 • Commercial hot water recirculation
 • Področno hlajenje
 • Področno ogrevanje
 • Biogoriva
 • Hlajenje
 • Razsoljevanje
 • Nadzor temperature
 • Sistemi industrijskih kotlov
 • Industrijsko Ogrevanje
 • Obdelava pitne vode
 • Namakanje
 • Distribucija vode

Dvojne enostopenjske linijske črpalke z MGE motorjem

p maks.
16 bar
Temperatura tekčine
-25 .. 140 °C
Maks. pretok
429 m³/h
Maks. tlačna višina
131 m