Unilift CC

UNILIFT CC je enostopenjska potopna črpalka zasnovana za črpanje čiste, neagresivne vode in odplak do 3 mm vodne gladine. Ima dvojni izhod, kar omogoča enostavno prilagajanje na obstoječe cevi.

Maksimalni pretok
4 l/s
Temperatura tekočine
0 .. 40 °C
Maksimalna tlačna višina
9 m